За нас
Туристическа агенция Си-Ем Травел е член на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти "Обединение "Бъдеще за туризма" (СТТА ОБТ).

 

Туристическа агенция "Си-Ем Травел" има опит в организиране на пътувания по различен вкус и желания. Ние създаваме разнообразни програми за пътешествениците, които търсят популярни, но и малко познати дестинации и искат да ги открият и изживеят в комфорт и сигурност. Нашите програми са направени с цел да покажат най-интересното от всяка дестинация и да дадат на туриста максимална информация.

 

Ние вярваме, че успехът ни се базира на нашето професионално обслужване, вниманието към всеки един детайл и старанието ни да отговорим на изискванията на всички наши туристи.

 

Наше задължение е да осигурим високо качество на Вашето пътуване, оставяйки Вас свободни да се отпуснете и насладите на своята заслужена екскурзия или почивка.

 

  • Пътешествия и отдих в страната и чужбина
  • Индивидуални и групови пътувания
  • Конгресни и семинарни пътувания
  • Застраховки при пътуване
  • Транспорт и трансфери

 

Вашата мечта за приключение ще се превърне в реалност!


 

Европейски средства за подкрепа на бизнеса по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Процедура BG16RFOP002-2.092 "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", Проект и главна цел "Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма", Договор с Министерство на икономиката номер BG16RFOP002-2.092-0805-C01 на обща стойност: 1931.97 лв., от които 1642.17 лв. европейско и 289.80 лв. национално съфинансиране.

 

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.092-0805 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 21.12.2020г. СИ-ЕМ–Травел ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) , процедура BG16RFOP002-2.092 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Приоритетна ос 2 “Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 1 931.97 лв. , от които 1 642.17 лв. европейско и  289.80 лв. национално съфинансиране.

Описание на проекта:
СИ-ЕМ–Травел ООД е с основен код на икономическа дейност по КИД-2008/ 79.12 Туроператорска дейност.
Проектът е насочен към преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.092 “ Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерство на туризма (МТ)“

Цели и резултати на проектното предложение:
Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператоска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Период на изпъление:
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.


Туристическа агенция Си-Ем Травел е лицензиран туроператор и туристически агент с удостоверение № РК-01-6532

Този сайт е с информативна и рекламна цел. Повече информация съгласно чл. 78 от Закона за туризма може да получите като ни потърсите чрез предоставените данни за контакт.

Начало | Екскурзии | Почивки | Уикенди | За нас | Контакти | 0884842688