Информация за застраховки

ЗАСТРАХОВКА "МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ"

ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА

ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"

 

ЗАСТРАХОВКА "МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ"

 

Медицинската застраховка, популярна още като застраховка "Помощ при пътуване" е застраховка за медицинска помощ с осигурен денонощен асистанс в чужбина.

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство.

Тя е доброволна и се сключва за индивидуални или групови пътувания. Предназначена е за лица,  на които предстои туристическо или бизнес пътуване извън територията на Република България.

Застрахователят носи отговорност за живота и здравето на застрахованите лица срещу рисковете, настъпили вследствие на злополука и акутно заболяване.

Злополука – внезапно, непредвидимо събитие от външен произход, настъпило не по волята на Застрахования, причинило загуба на трудоспособност или смърт.

Акутно заболяване – остро, внезапно заболяване, причиняващо болки и страдания на Застрахования и представляващо опасност за неговото здраве и живот.

Неотложна медицинска помощ – спешно медицинско обслужване, необходимост при злополука или акутно заболяване.

Разходи за репатриране се предвиждат при смърт на Застрахования вследствие на злополука или акутно заболяване.

Цената на застраховката е в зависимост от размера на избраното застрахователно покритие, включените застрахователни рискове, срока на застраховката и дестинацията. Застрахователните суми са в размер от 2 000 EUR до 50 000 EUR.

Лица над 65 години, спортисти, шофьори, работещи в чужбина, участници в организирани студентски бригади се прилага завишаване на застрахователната премия.

При семейни и групови пътувания се прилагат отстъпки в зависимост от броя на лицата.

Застрахователната премия се изчислява във валута, а се заплаща в левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на плащането.

Нагоре

ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА

 

Застраховката се сключва за български и чуждестранни граждани, при екскурзии, туристически пътувания и излети, планински туризъм, почивки и спортни мероприятия.

Застраховката е валидна само за територията на Република България.

Покрива медицински разноски, разходи за издирване, спасяване и транспортиране, вследствие злополука или акутно заболяване. Като допълнително покритие може да се включи и риска Смърт вследствие злополука – за лица над 14 години.

Застраховат се лица на възраст до 65 години към датата на начало на застраховката. Лица под 16 години се застраховат само от името и за сметка на техните родители, попечители.

Лица над 65 години се застраховат с утежнен риск по тази застраховка.

Чужденци се застраховат със завишена застрахователна премия.

Застраховката се сключва като индивидуална, семейна – за минимум 2 лица или като групова - при 5 и повече лица. В зависимост от броя на застрахованите се прилагат отстъпки.

Валидността на застраховката може да бъде за срок от 1 ден до 1 година.

Застрахователна сума/лимит е 1000 или 2000 лева, избрана от Застрахования.

Застрахователната премия се определя от срока и размера на застрахователната сума.

Нагоре

ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"

 

Застраховка „Отмяна на пътуване“ е доброволна и се сключва срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, покрива риска „Отмяна на пътуване“ поради причини, независещи от Застрахования и са непредвидими към момента на сключване на полицата. В случай на отмяна на пътуване Застрахователят възстановява  разходи, представляващи невъзстановими суми, заплатени предварително от Застрахования.

Застраховат се български и чуждестранни граждани за платени от тях резервации или предплатени пътувания, организирани и предоставени от лицензиран туроператор.

Застраховката е предназначена за физически лица, на възраст до 80 години към датата на сключване на застраховката, в добро здравословно състояние, на които предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на Република България или чужбина.

Невъзстановими суми са предварително платена сума във връзка с туристическо или бизнес пътуване, която не може да бъде възстановена като разход от страна на туроператора, хотелиера, превозвача и др. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се рисковете разходи за отмяна на пътуването,разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването, разходи за удължаване на пътуването, разходи за закъснение на самолетен полет.

Застраховката задължително се сключва и влиза в сила в деня на резервацията и направено първо плащане (авансово или пълно) на пътуването.

Застрахователната сума или лимитът на отговорност за всяко застраховано лице представлява цялата цена на пътуването, независимо дали към момента на сключване на застраховката се плаща част или пълната цена на пътуването.
При групова застраховка, лимитът на отговорност задължително е еднакъв за всяко едно от застрахованите лица от групата и се определя в лева или евро.

Застрахователната премия се определя в зависимост от застрахователната сума и зависи от периода, за който се сключва застраховката.
Застраховката може да бъде сключена за период от минимум 3 дни до 365 дни, като за за срок на застраховката се приемат броя дни от датата на сключване на застраховката до дата на приключване на пътуването.

Нагоре


Туристическа агенция Си-Ем Травел е лицензиран туроператор и туристически агент с удостоверение № РК-01-6532

Този сайт е с информативна и рекламна цел. Повече информация съгласно чл. 78 от Закона за туризма може да получите като ни потърсите чрез предоставените данни за контакт.

Начало | Екскурзии | Почивки | Уикенди | За нас | Контакти | 0884842688